Ds. Ellen Peersmann nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe Ds. Ellen Peersmann nieuwe classispredikant Groningen-Drenthe
Vanaf 1 januari 2024 is ds. Ellen Peersmann classispredikant van de classis
Groningen-Drenthe (PKN). Zij volgt ds. Jan Hommes op. Dit werd
bekendgemaakt op de classisvergadering van 10 oktober 2023, waarin ds.
Peersmann beroepen en benoemd werd. De aanstelling duurt vijf jaar, met een
mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.
Ds. Ellen Peersmann (1961, ’s Gravenhage) ziet uit naar haar werk in de classis. “De
Classis Groningen-Drenthe is voor mij een nieuwe uitdaging en ik heb er zin in. Het
raakt mij dat er in deze provincies zoveel kleine gemeenten zijn die moedig
doorgaan; blijven bidden, de Bijbel blijven openen. Ik heb er veel respect voor dat je
zo de kerk gaande houdt in een dorp of wijk. Daarmee wil ik graag helpen.” Ze is
lerares en predikant geweest op verschillende plekken in Friesland en is sinds 2012
gemeentepredikant in Kollum. Tevens zit ze nu nog de Classis Fryslân voor en is ze
afgevaardigde geweest naar de Generale Synode, die een leidinggevende rol speelt
in de landelijke Protestantse Kerk. “Ik ben me er heel erg van bewust dat ik dit, als
mens, doe in dienst van de heilige God. Ik hoop geïnspireerd door de Geest het werk
in de classis te gaan uitvoeren.”
In een milieu waarin het steeds moeilijker wordt om predikanten te benoemen, is het
moderamen van de classis Groningen-Drenthe zeer verheugd over de nieuwe
aanstelling. Henk van Dijk, voorzitter: “In haar rol van classisvoorzitter in Friesland
liet ds. Peersmann zien dat ze een goede afweging kan maken tussen de
zelfstandigheid die gemeenten nodig hebben en de noodzaak om als deel van de
landelijke kerk gemeenten en voorgangers aan te spreken op hun
verantwoordelijkheid in dezen. Hierbij laat ze zien oog te hebben voor de menselijke
maat.”
Ds. Peersmann wordt feestelijk verbonden aan de classis in een viering op
zondagmiddag 14 januari 2024. Op 15 december neemt de classis afscheid van ds.
Jan Hommes, die met emeritaat gaat. Dit gebeurt in een viering in de Jozefkerk,
Assen, op vrijdag 15 december (inloop 14:00 uur, dienst 15:00 uur).
De Protestantse Kerk in Nederland kent sinds 2018 elf classes met elk een
classispredikant. Na de eerste aanstelling van vijf jaar zijn dit jaar ook in de classes
Zuid-Holland Noord, Fryslân en Gelderland Zuid & Oost nieuwe classispredikanten
benoemd.
terug