Dienen Dienen
De diaconie staat voor dienen, hulp bieden waar dat nodig is.

We kunnen niet onbeperkt op bezoek gaan zonder de 1.5 meter afstand in acht te nemen.
Veel moet van te voren afgesproken worden.
Er worden nog geen kerkdiensten gehouden in de Eben Haezerkerk.

Om toch iets te kunnen betekenen willen wij als diaconie het volgende voorstellen:
Hebt u behoefte aan een gesprekje of een praatje, dan kunt u één van ons bellen:

Pipy 06 -20101160
Marianne 06-18231685
Erna 06-12766863
Sytha 06-12158193
Marion 06- 18744615. 
terug