Diensten in de Dillehof

Diensten in de Dillehof
Op vrijdagavond om de 14 dagen is er een kerkdienst in de Dillehof.
Deze dienst is om 19.00 uur en wordt geleid door één van de voorgangers uit onze regio.
De organisatie en het koffieschenken na de dienst is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, afkomstig van meerdere kerkgenootschappen.

vrijdag 20 oktober: mw. G. Velzing-Hessels mmv het koor van het Apostolisch Genootschap
vrijdag 3 november: Zangdienst
vrijdag 17 november: ds. Marc Bruinewoud, viering Heilig Avondmaal


Info bij Grietje Velzing, tel 312007
terug