woensdag 1 mei, bezoek museum woensdag 1 mei, bezoek museum

Op woensdag 1 mei gaan we naar De Duikelaar, het onderduikersmuseum in Nieuwlande.
Vertrek: 13.00 uur vanaf de parkeerplaats achter de kerk. 
Kosten: € 10,00 per persoon. Dat is voor de entree, koffie en een rondleiding.
Opgave graag voor 15 april bij: Ricky Timmerman, tel 06-45876160 of 
Grietje Velzing, tel 312007 / 06-41103611
terug