Ds Anneke van der Velde Ds Anneke van der Velde
We zijn verheugd dat we weer een voorganger hebben: ds. Anneke van der Velde
Zij is aangesteld voor de 3 gemeenten:PG Eben-Haezer te Klazienaveen, Het Kruispunt te Erica en de Noorderkerk te Nw Amsterdam.
Haar mailadres is: 
veld5834@planet.nl
U kunt haar ook bereiken via tel. nr:
06-52680894 of 038-4525172

Zij stelt zich aan u voor: 

Mijn naam is Anneke van der Velde, en ik ben predikant van bovenstaande 3 gemeenten.
Ik ben geboren en getogen in Nieuw Amsterdam/ Veenoord. In de Noorderkerk ben ik gedoopt en
heb ik belijdenis gedaan. Ik heb in Groningen gestudeerd; eerst Geschiedenis, en daarna
Theologie. Na mijn afstuderen vond ik mezelf nog te jong om de kansel op te gaan. Ik wilde
eerst wat ervaring opdoen in het leven, en met ‘gewoon werk’. Dus werd ik trainer en later
manager in een landelijke opleidings- en adviesorganisatie. Na twintig jaar in die branche
werkzaam te zijn geweest, wilde ik terug naar mijn oude liefde: de Theologie. Om er weer
een beetje in te komen, ben ik een master ‘geestelijke verzorging’ gaan doen. Vervolgens
ben ik eerst geestelijk verzorger en daarna predikant geworden. Ik heb in Kampen gestaan,
en ben op dit moment ook werkzaam in Meppel en Hoogeveen.
Ik heb twee dochters: Geerke van 26 en Willemijn van 22 jaar. Ze zijn alle twee op kamers in
Utrecht. Ik heb geprobeerd ze in hun opvoeding vertrouwd te laten zijn met het geloof. Met
mijn oudste dochter heb ik over ‘geloven’ een briefwisseling geschreven, die ook op
verschillende platforms en in een aantal bladen is gepubliceerd. Juist het gesprek met de
jongere generatie heeft mij gescherpt in wat voor mij van waarde is in geloven. Kort gezegd
is dat de ervaring van ‘geborgen zijn’, maar ook de opdracht om dit leven met de talenten die
je zijn toevertrouwd, beter en mooier te maken.
Een aantal jaren ben ik actief geweest in de pioniersbeweging van de PKN. Ik zeg weleens
dat deze beweging mij voorgoed voorbij ‘kerkgrenzen’ en ‘gedoe’ over leerstellingen heeft
gebracht. Het gaat in deze tijd om hoe we in de kerk en in ons leven het geloof op een
eigentijdse en frisse manier gestalte geven. Ik ben ervan overtuigd dat de kerk veel te
bieden heeft in het huidige tijdsgewricht: reflectie op leven en geloven, een gemeenschap
van heel verschillende mensen en generaties, en relativering van de soms benauwende
maakbaarheid van het bestaan.
Ik weet me in mijn werk geïnspireerd en gedragen door een eeuwenlange christelijke
traditie. We mogen op de schouders staan van ‘hen die ons zijn voorgegaan’. Gevoed en
geleid door het Evangelie, met als leidraad: ‘Heb God lief boven alles, en uw naaste als
uzelf.’
Als predikant hoop ik in de diensten waarin ik voorga, inspirerend en verdiepend te zijn. In
pastoraat wil ik graag nabij en laagdrempelig zijn. Schroomt u dus niet mij te mailen of bellen
om een afspraak te maken. Ook als u gewoon eens wilt kennismaken.

tel. 06 52680894
038 4525172
 
veld5834@planet.nl
a.vandervelde@protestantsekerk.nl

 
 
terug