Stortpasjes Stortpasjes
Omdat er af en toe tóch afval naar de stort gebracht moet worden, willen we u vragen,
als u uw Area stortpasje toch niet gebruikt, of wij deze mogen gebruiken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Elze Velzing, telnr. 0591 312007
terug