Het tweede boeket Het tweede boeket
Het 2de boeket bloemen.
Elke week wordt er gevraagd: wie van u wil het tweede boeket bloemen weg
brengen naar iemand die het nodig heeft. Hier even een korte uitleg over hoe het
werkt met de twee boeketten die elke week op de tafel staan.
Het eerste boeket wordt altijd weggebracht door de ouderling van dienst. Dit boeket
is bedoeld voor een gemeente lid, jong of oud, ziek of gezond, iets te vieren of juist
iemand met zorgen. Altijd is er wel iemand te vinden om met een bloemetje
namens de gemeente te verrassen.
Het tweede boeket, dat door iemand uit de gemeente wordt weggebracht. Dit
boeket is voor iemand die het nodig heeft en dat kan van alles zijn. Je buurvrouw,
buurman die iets te vieren hebben of die een verlies te verwerken hebben. Een
familielid of een voetballer van de voetbalclub die zijn been heeft gebroken. Noem
maar op. Dit boeket hoeft niet perse naar een gemeentelid. Mag wel. Het is bedoeld
als missionair boeket.
Het wegbrengen van het boeket is een klein gebaar maar kan zoveel betekenen.
terug