zondag 8 december 2019

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 8 december 2019
Tijdstip: 
 9.30 uur
Locatie: 
 Eben-Haezerkerk

Dhr. H. Knegt 2e Advent
Ouderling van dienst : G. Velzing
Diakenen : K. ten Napel en E. vd Brand
Organist : J.Kroon
Collecten : 1e ZWO 2e Kerk Uitgang onderhoud gebouwen
Welkomstcommissie : ZWO

terug