zondag 11 september 2022

Kerkdienst

Datum: 
 zondag 11 september 2022
Tijdstip: 
 9.30 uur
Locatie: 
 Eben Haezer

Voorganger: ds H. van Ark.
Namens de kerkenraad zijn aanwezig: Grietje Velzing
Erna v.d. Brand en Marianne Snippe.
Organist: Marc Bruinewoud
Lector: Erna v.d. Brand.
Technische ondersteuning: Fam. Luitjens.

 

terug