kerkenraad kerkenraad


U meld u aan als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit kan bij Geert Velzing tel. 0591-393060 of via de mail gvelzing@outlook.com
Wij houden ons aan de op dat moment geldende regels van het RIVM
U dient bij binnenkomst van de kerk uw handen te ontsmetten.
De diakenen brengen u dan naar uw plaats.
Bij het verlaten van de kerk dient u de instructies van de diakenen op te volgen.

We hopen weer veel mensen te mogen begroeten.
De kerkenraad.

terug