Kosten rouw- en trouwdiensten voor gemeenteleden. Kosten rouw- en trouwdiensten voor gemeenteleden.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten zijn aangepast aan de huidige situatie.
In de meest voorkomende gevallen zal dit voor een uitvaart gelden.
De kosten zijn met ingang van 1 juli: € 500,00 voor een uitvaart vanuit de kerk
(inclusief voorganger, koster, organist, beamist), exclusief consumpties en liturgieën.
In bijzondere situaties is er overleg mogelijk met de kerkrentmeesters.
terug