40- Dagen tijd project 2024

40- Dagen tijd project 2024

Het veertigdagentijd project is dit jaar voor Grannies2Grannies.
Dit doen wij samen met Kerken met Vaart. De Grannies zijn Friese oma’s die proberen geld bij elkaar te
krijgen om stenen huisjes te kunnen bouwen voor de oma’s in Oeganda die de permanente
zorg voor hun kleinkinderen hebben. Zij wonen in lemen hutjes die vreselijk lekken en vaak op
instorten staan. Wij hopen de Grannies2Grannies geld voor 2 stenen huisjes te kunnen geven,
één huisje kost € 3500,-
En dat is dus gelukt.
We zijn heel blij dat we hen meer dan 7000 euro kunnen overhandigen.
Met dank aan alle gevers van alle Kerken met Vaart
 
Verslag van het verjaardagsfeestje voor tachtigjarigen. Verslag van het verjaardagsfeestje voor tachtigjarigen.

“Het was gezellig, wat leuk dat jullie dit doen !”
Dit was één van de opmerkingen na afloop van de verjaardag voor de tachtigjarigen.
Het was voor de diaconie best een beetje spannend hoe op de uitnodiging gereageerd
zou worden. : “ Is er behoefte aan, hoe vullen we de morgen in?”
Belangstelling was er zeker. Meer dan 30 personen hadden zich opgegeven, en al voor
10 uur stond er een taxi voor het gebouw en kwamen de eerste feestgangers binnen.
Nadat Sytha iedereen welkom geheten had was er koffie met gebak en kwamen de
tongen los. De sjoelbak die zichtbaar was neergezet blijft onaangeroerd. Elkaar weer
zien en een babbeltje maken is vanmorgen veel belangrijker. Nog een tweede kopje
koffie en dan is het tijd voor een glaasje. Advocaat met of zonder slagroom neemt gretig
aftrek en ook de hapjes worden gewaardeerd. Om twaalf uur is het tijd om afscheid te
nemen en gaat iedereen voldaan naar huis. In april gaat de diaconie opnieuw een
verjaardagsfeestje organiseren voor de mensen die dan 80 jaar of ouder zijn geworden.
Nader bericht volgt tegen die tijd.
De diaconie.

Persoonlijk verslag m.b.t. Bijeenkomst van tachtigjarigen op dinsdagmorgen
23 januari 2024.
De organisatie hiervan was in de prima handen van onze diakenen.
Het was de eerste bijeenkomst in dit genre. Er was geen programma , maar dat deed
beslist geen afbreuk aan de bijzonder geanimeerde stemming. Ook de verzorging van onze
groep , was meer dan uitstekend. Volop werd er bijgepraat. Het was een zeer geslaagde
ontmoeting. Onze grote dank gaat uit naar onze diakenen.
De bedoeling is, om in april a.s. weer een treffen te organiseren. Jammer genoeg niet weer
voor ons, maar dan voor de tachtigjarigen, die in het eerste kwartaal weer een jaar ouder
zijn geworden. Mijn advies is, als u een uitnodiging krijgt, probeer dan te komen. Het wordt
vast leuk en het versterkt  de onderlinge band.
Albert Schonewille, deelnemer van de eerste bijeenkomst in dit kader.
 
Maandelijkse gift Diaconie januari 2024 Maandelijkse gift Diaconie januari 2024

Meer over Samen tegen Armoede.     
Met Samen tegen Armoede helpt Kerk in Actie mensen in armoede direct met de
voedselpakketten actie voor de voedselbank! Maar we helpen mensen ook om
structureel uit de schulden te komen of om niet in diepere armoede te raken als ze al
schulden hebben. Daarvoor werken we ook samen met Schuld Hulp Maatje.
Met die hulp kan deze organisatie nieuwe plekken openen waar mensen worden
geholpen om uit de schulden te komen.
Samen zijn we de Kerk in Actie, en staan we op tegen armoede in Nederland!!!!
De diaconie heeft voor de maandelijkse gift 200 euro gedoneerd!!
 
Actieweek voedselbank Actieweek voedselbank
Actie week / weken  Voedselbank !!
De Protestantse Kerk/Kerk in Actie organiseert, samen met gemeenten, een actieweek om
zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen!!
Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in!
Toch wil de Protestantse kerk een extra actie week houden!!
Wij als Diaconie gaan dat doen vanaf 17 Februari!!!
Er komt een verzamelpunt in de hal te staan waar de producten in kunnen.
De gewenste producten:
 Zonnebloemolie of olijfolie
 Groenteconserven
 Soep in blik of zak
 Zilvervliesrijst
 Volkorenpasta
 Houdbare halfvolle 
 Koffie of thee
 Vis in blik
 Couscous
 Havermout
Kerk in Actie zorgt er in samenwerking met de Voedselbank voor dat de dozen terechtkomen
op de plekken waar er tekorten zijn. Dat kan dus een andere voedselbank zijn dan de
voedselbank waar de gemeente contact mee heeft. Doordat de dozen duidelijk herkenbaar zijn,
weet de voedselbank wat erin zit en is distributie eenvoudig voor hen te regelen.

 
 
Oproep aan alle gemeenteleden. Oproep aan alle gemeenteleden.
Zoals u allemaal weet hebben wij een aantal jaren
geleden een prachtig geldbedrag mogen ontvangen. Van dit legaat hebben wij hele mooie
doelen in derde wereldlanden mogen ondersteunen. Er is nog een behoorlijk bedrag in kas
vandaar onze vraag aan u allen: mocht u een mooi kinder project weten in een derde
wereldland met een ANBI status dan kunt u dit doorgeven aan de ZWO commissie zodat wij
verder kunnen beoordelen of dit voor het legaat in aanmerking komt.
Karla ten Napel, Pipy Maarsing en Martha Velzing
 
Giften diaconie. Giften diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.

Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha, Pipy,  Jan, Karla,  Erna, Martha [Z.W.O.] Marion, Grietje Vos 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

 
Het 2de boeket bloemen.

Het 2de boeket bloemen.

Elke week wordt er gevraagd: wie van u wil het tweede boeket bloemen weg brengen naar iemand die het nodig heeft. Hier even een korte uitleg over hoe het werkt met de twee boeketten die elke week op de tafel staan.
Het eerste boeket wordt altijd weggebracht door de ouderling van dienst. Dit boeket is bedoeld voor een gemeente lid, jong of oud, ziek of gezond, iets te vieren of juist iemand met zorgen. Altijd is er wel iemand te vinden om met een bloemetje namens de gemeente te verrassen.
Het tweede boeket, dat door iemand uit de gemeente wordt weggebracht. Dit boeket is voor iemand die het nodig heeft en dat kan van alles zijn. Je buurvrouw, buurman die iets te vieren hebben of die een verlies te verwerken hebben. Een familielid of een voetballer van de voetbalclub die zijn been heeft gebroken. Noem maar op. Dit boeket hoeft niet perse naar een gemeentelid. Mag wel. Het is bedoeld als missionair boeket.
Het wegbrengen van het boeket is een klein gebaar maar kan zoveel betekenen.