Maandelijkse gift Diaconie oktober 2023 Maandelijkse gift Diaconie oktober 2023

Huisarts Janette Steendam uit Emmen vertrekt begin november naar Lesbos.
Op het Griekse eiland verleent ze als dokter medische zorg in het vluchtelingenkamp
Mavrovouni dat vlakbij de hoofdstad Mytilini ligt.
Steendam, die opnieuw als vrijwilliger voor stichting Bootvluchteling aan de slag gaat, was
twee jaar geleden ook in dit kamp.
Volgens de hulporganisatie worden er momenteel 5000 vluchtelingen in het kamp
opgevangen terwijl er maar plek is voor 3800 mensen!
Over de reden waarom Steendam opnieuw afreist naar Lesbos vertelt ze: ,,ik wil er zijn voor
deze kwetsbare vluchtelingen die het nodig hebben”.
 
De Diaconie heeft 150 euro gedoneerd.
 
Oproep aan alle gemeenteleden. Oproep aan alle gemeenteleden.
Zoals u allemaal weet hebben wij een aantal jaren
geleden een prachtig geldbedrag mogen ontvangen. Van dit legaat hebben wij hele mooie
doelen in derde wereldlanden mogen ondersteunen. Er is nog een behoorlijk bedrag in kas
vandaar onze vraag aan u allen: mocht u een mooi kinder project weten in een derde
wereldland met een ANBI status dan kunt u dit doorgeven aan de ZWO commissie zodat wij
verder kunnen beoordelen of dit voor het legaat in aanmerking komt.
Karla ten Napel, Pipy Maarsing en Martha Velzing
 
Maandelijkse gift Diaconie september 2023 Maandelijkse gift Diaconie september 2023

Stichting Siriz geeft ondersteuning aan jonge tienermoeders.
Siriz helpt bij allerlei praktische dingen o.a. gesprekken met familie.
Het geeft de jonge moeders weer vertrouwen dat het goed zal komen.
De professionele begeleiding van jonge moeders en hun kind wordt deels vergoed.
voor het andere deel is  de stichting afhankelijk van financiële steun.
Uw diaconie heeft 150 euro gedoneerd.

 
 
Giften diaconie. Giften diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.

Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha, Pipy,  Jan, Karla,  Erna, Martha [Z.W.O.] Marion, Grietje Vos 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

 
Het 2de boeket bloemen.

Het 2de boeket bloemen.

Elke week wordt er gevraagd: wie van u wil het tweede boeket bloemen weg brengen naar iemand die het nodig heeft. Hier even een korte uitleg over hoe het werkt met de twee boeketten die elke week op de tafel staan.
Het eerste boeket wordt altijd weggebracht door de ouderling van dienst. Dit boeket is bedoeld voor een gemeente lid, jong of oud, ziek of gezond, iets te vieren of juist iemand met zorgen. Altijd is er wel iemand te vinden om met een bloemetje namens de gemeente te verrassen.
Het tweede boeket, dat door iemand uit de gemeente wordt weggebracht. Dit boeket is voor iemand die het nodig heeft en dat kan van alles zijn. Je buurvrouw, buurman die iets te vieren hebben of die een verlies te verwerken hebben. Een familielid of een voetballer van de voetbalclub die zijn been heeft gebroken. Noem maar op. Dit boeket hoeft niet perse naar een gemeentelid. Mag wel. Het is bedoeld als missionair boeket.
Het wegbrengen van het boeket is een klein gebaar maar kan zoveel betekenen.