Oproep aan alle gemeenteleden. Oproep aan alle gemeenteleden.
Zoals u allemaal weet hebben wij een aantal jaren
geleden een prachtig geldbedrag mogen ontvangen. Van dit legaat hebben wij hele mooie
doelen in derde wereldlanden mogen ondersteunen. Er is nog een behoorlijk bedrag in kas
vandaar onze vraag aan u allen: mocht u een mooi kinder project weten in een derde
wereldland met een ANBI status dan kunt u dit doorgeven aan de ZWO commissie zodat wij
verder kunnen beoordelen of dit voor het legaat in aanmerking komt.
Karla ten Napel, Pipy Maarsing en Martha Velzing
terug