Ouderlingen Ouderlingen
   Beste mensen, In onze gemeente hebben we ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters. De ouderlingen werken nauw samen met de contactpersonen in hun wijk en dat is dan voor u ook het eerste aanspreekpunt, omdat zij geregeld bij u langskomen. Maar soms zijn er dingen waarover u wilt praten met een ouderling zoals zorgen om een dierbare, ziekte of een sterfgeval in uw gezin of in uw familie en dan kunt u aan uw contactpersoon doorgeven dat u het fijn vindt als er een ouderling langskomt. U mag natuurlijk ook direct contact opnemen met de ouderling die bij u in de wijk hoort. De namen en telefoonnummers vindt u onderaan deze bladzijde en uiteraard staan alle verdere gegevens zoals e-mailadressen en bij welke wijk u ingedeeld bent in de gemeentegids. De ouderling-kerkrentmeesters houden zich bezig met het financiële reilen en zeilen van onze gemeente en dat valt in deze tijd, waarin onze gemeente enerzijds vergrijst en anderzijds de kosten stijgen, zeker niet mee. Tenslotte wil ik u erop wijzen dat wij u vertegenwoordigen in de kerkenraadsvergaderingen, dus als u iets door wilt geven of als u een opmerking of een vraag heeft neem dan ook contact met ons op. Er is altijd een luisterend oor beschikbaar en wij weten dan ook wat er in onze gemeente leeft. Want : De gemeente dat bent u, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn we allemaal !
Ouderlingen:
Mevr. D.H. de Jong-Beuker (voorzitter kerkenraad) tel. 301785
Dhr. G. Velzing                                      tel. 393060        
Dhr. J. de Wolde                                    tel. 317407
Mevr. G. Velzing-Hessels (scriba)         tel. 312007
Dhr. W. v.d. Brand                                 tel. 317598
Mevr. A. Reuver
Mevr. J. Luchies

Ouderling-kerkrentmeesters:
Dhr. M. Hof                                           tel. 313108
Mevr. G. Robbemond-de Groot            tel. 312772
Dhr. D. de Jong                                    tel. 393043
Mevr. A. Jansema-Medema                 tel. 313046  
Dhr. J. Batterink
Dhr. H. Kramer
terug