Predikant Predikant
Ds. K.H.W. Klaassens heeft op 27 augustus afscheid genomen als onze voorganger.

Uit de pastorie

Met een hart vol dankbaarheid – afscheid ds. Harry Klaassens

GODS VERHAAL GAAT DOOR
Als onze wegen leiden naar een nieuwe horizon,
zal God zijn trouw bewijzen;
Hij houdt vast wat Hij begon.
Ook straks als onze paden niet langer samengaan;
wij blijven diep verbonden in zijn Geest
en in zijn Naam.
Gods verhaal gaat door;
Hij geeft een nieuw begin.
Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;

samen zingen wij met een hart vol dankbaarheid.
Wij vieren wat geweest is.
Wij gaan door met goede moed.
Waar God steeds met ons meegaat,
schijnt zijn licht en is het goed.
Ook straks als onze paden niet langer samengaan;
wij blijven diep verbonden
in zijn Geest en in zijn Naam.
U gaat voor ons uit.
U gaat voor ons uit.
U gaat voor ons uit,
U bent om ons heen,
laat ons nooit alleen.
U gaat voor ons uit.
Tekst en muziek: Sela. © 2023 Stichting Sela Music

Beste gemeenteleden van Klazienaveen/Zwartemeer
In februari 2019 leerde ik jullie gemeente kennen toen de voorzitter van de kerkenraad,
Dinie de Jong, mij vroeg om consulent te worden en om de gemeente pastoraal bij te staan.
Van 6 uur in de week werd dat 1,5 jaar geleden 12 uur. Heel wat mensen heb ik mogen
bezoeken en helaas ook van velen afscheid moeten nemen. De Eben Haëzer is een hechte
gemeenschap, hartelijk en zorgzaam en met een groot hart voor wat elders in de wereld
onze steun nodig heeft, getuige de actieve diaconie en ZWO acties. Doordat ik predikant
was in Erica zijn beide gemeenten wat vertrouwd met elkaar geraakt door bepaalde dingen
samen te doen. Dit heeft mede geleid tot Kerken met Vaart. Deze samenwerking van
Klazienaveen (regio)met Erica en Nieuw Amsterdam zorgt ervoor dat het kerkelijk leven ook
in de toekomst door kan gaan. Ik heb altijd met plezier geconstateerd dat jullie als
gemeente geen moeite hebben om in een ander kerkgebouw of andere plaats samen de
Heer te loven! Wat dat betreft een voorbeeld voor andere gemeenten. Het is te hopen dat er
gauw een nieuwe predikant zal kunnen aantreden.
Deze heeft wacht een zware taak met 3 gemeenten dus heel veel zal van gemeenteleden
verwacht worden, zoals dat ook bijbels is: ieder lid is deel van het lichaam, de gemeente
van Christus.
Geweldig bedankt voor het prachtige cadeau van de musical. Wat was het mooi! Het staat
nu op de site van de PKN zodat ook andere gemeenten in het land deze musical kunnen
gaan uitvoeren. Want het is een fantastische boodschap van vertrouwen: het gaat door!
Gods verhaal gaat door. Hierboven staat het lied dat Theofilus en Callia mij in de rol van
Lucas toezongen. Wat een toepasselijk lied vanuit een muziekgroep, Sela, waar enkele
mensen afscheid namen en anderen erbij kwamen. Zo is het voor ons als predikant en
gemeente ook: “ook straks als onze paden niet langer samen gaan, wij blijven diep
verbonden, in Zijn Geest en in Zijn Naam”.
Dank aan allen met wie ik op enige manier mocht samenwerken. Met de groep die de
pelgrimswandelingen organiseert ga ik door. Ook zullen we de kliederkerkdiensten blijven
bezoeken. Elders in dit blad vind u informatie over de Paulusreis die ik bij voldoende
belangstelling in het voorjaar van 2024 hoop te organiseren.
Daarom geen afscheid maar een welgemeend: tot ziens. Vrede en alle goeds,

Ds. Harry Klaassens
terug