Verslag van het verjaardagsfeestje voor tachtigjarigen. Verslag van het verjaardagsfeestje voor tachtigjarigen.

“Het was gezellig, wat leuk dat jullie dit doen !”
Dit was één van de opmerkingen na afloop van de verjaardag voor de tachtigjarigen.
Het was voor de diaconie best een beetje spannend hoe op de uitnodiging gereageerd
zou worden. : “ Is er behoefte aan, hoe vullen we de morgen in?”
Belangstelling was er zeker. Meer dan 30 personen hadden zich opgegeven, en al voor
10 uur stond er een taxi voor het gebouw en kwamen de eerste feestgangers binnen.
Nadat Sytha iedereen welkom geheten had was er koffie met gebak en kwamen de
tongen los. De sjoelbak die zichtbaar was neergezet blijft onaangeroerd. Elkaar weer
zien en een babbeltje maken is vanmorgen veel belangrijker. Nog een tweede kopje
koffie en dan is het tijd voor een glaasje. Advocaat met of zonder slagroom neemt gretig
aftrek en ook de hapjes worden gewaardeerd. Om twaalf uur is het tijd om afscheid te
nemen en gaat iedereen voldaan naar huis. In april gaat de diaconie opnieuw een
verjaardagsfeestje organiseren voor de mensen die dan 80 jaar of ouder zijn geworden.
Nader bericht volgt tegen die tijd.
De diaconie.

Persoonlijk verslag m.b.t. Bijeenkomst van tachtigjarigen op dinsdagmorgen
23 januari 2024.
´╗┐De organisatie hiervan was in de prima handen van onze diakenen.
Het was de eerste bijeenkomst in dit genre. Er was geen programma , maar dat deed
beslist geen afbreuk aan de bijzonder geanimeerde stemming. Ook de verzorging van onze
groep , was meer dan uitstekend. Volop werd er bijgepraat. Het was een zeer geslaagde
ontmoeting. Onze grote dank gaat uit naar onze diakenen.
De bedoeling is, om in april a.s. weer een treffen te organiseren. Jammer genoeg niet weer
voor ons, maar dan voor de tachtigjarigen, die in het eerste kwartaal weer een jaar ouder
zijn geworden. Mijn advies is, als u een uitnodiging krijgt, probeer dan te komen. Het wordt
vast leuk en het versterkt  de onderlinge band.
Albert Schonewille, deelnemer van de eerste bijeenkomst in dit kader.
terug