Wijkverdeling ouderlingen Wijkverdeling ouderlingen

Er is een wijziging in de wijkverdeling nu de kerkenraad is uitgebreid met een ouderling en met
wijk 7 (Zwartemeer) erbij.
Wijk 1: Geert Velzing, tel. 393060 / 06-10558508
Wijk 2: Wim van den Brand, tel. 317598 / 06-23432601
Wijk 3: Janneke Luchies, tel. 06-19277285
Wijk 4: Joop de Wolde, tel. 317407 / 06-51687193
Wijk 5 en 6: Grietje Velzing, tel. 312007 / 06-41103611
Wijk 7: Albertje Reuver, tel. 06-30147485

De wijken zijn groot, we kunnen niet van alles op de hoogte zijn.
Mocht u iemand van de kerkenraad nodig hebben, dan horen we dit graag.
terug