Wijziging verstrekken/ bestellen van collectemunten Wijziging verstrekken/ bestellen van collectemunten

Alie Jansema stopt met het verstrekken van collectemunten. Alie heeft dit jaren gedaan
en de kerkrentmeesters willen haar hiervoor hartelijk bedanken.
Gelukkig zijn er opvolgers gevonden, de fam. Bartelds ( Jan en Annette ) hebben het
stokje m.i.v. 18 maart 2024 overgenomen.
Het adres van Jan en Annette is : van Echtenskanaal N.Z. 126 en ze zijn bereikbaar via
telefoonnummer: 0591-312608 ,en via e-mailadres: bartelds@xs4all.nl
Namens de Kerkrentmeesters,
Martin Hof
terug