Twee huisjes voor de Grannies in Oeganda.

Twee huisjes voor de Grannies in Oeganda.

Pasen en daaraan voorafgaand de Veertigdagentijd ligt al weer achter ons.
In de Veertigdagentijd hebben de diaconieën van Kerken met Vaart dit jaar samen
gespaard voor de Grannies in Oeganda. In Oeganda komt veelvuldig aids voor en
als gevolg hiervan moeten veel kinderen opgroeien zonder de liefde en zorg van de
ouders. Grootmoeders nemen zo mogelijk deze taak over en vaak onder schrijnende
omstandigheden proberen deze oma’s deze kinderen groot te brengen. De hutjes
waarin zij wonen geven geen bescherming tegen regen en andere slechte
weersomstandigheden. Een eerste wens van deze oma’s is daarom een droog
onderkomen voor hen en hun kleinkinderen maar dat is echter onbetaalbaar. In de
Kmv is met veel enthousiasme gespaard en in een feestelijke dienst op 14 april kon
maar liefst een bedrag van €7544,- worden overhandigd aan de Grannies in
Friesland die er voor zorgen dat het bedrag in Oeganda op de goede plek komt en er
weer twee huisjes gebouwd kunnen worden. Hierbij willen we iedereen hartelijk
danken voor zijn of haar gift. de diaconie/z.w.o.
terug